Voorwaarden

1. Algemene bepalingen 

  1.1 Iedere lesser moet lid zijn van de vereniging, met uitzondering van de lessen bij Anybody te Beilen & Tennishal Ulrum en is voor het lidmaatschap contributie verschuldigd. 

  1.2 Lessen kunnen alleen gevolgd worden, indien een volledig ingevuld en ondertekend inschrijf-formulier via de website is ingeleverd bij Stan Tennis Academie Noord.

  1.3 Door het opsturen van een inschrijf-formulier gaat u met Stan Tennis Academie Noord een verbintenis aan die loopt tot het einde van het seizoen (april t/m oktober of oktober t/m maart). 

  1.4 U zorgt zelf voor gepaste kleding, schoenen en een racket. Alleen tijdens MKMT lessen zorgt Stan Tennis Academie Noord voor de rackets. Stan Tennis Academie Noord zorgt voor de ballen. 

2. Groepen en indelingen 

  2.1 De indeling van de groepen wordt bepaald door Stan Tennis Academie Noord. 

  2.2 De prijs van de tennislessen is afhankelijk van de groepsgrootte. Mocht deze meer dan één persoon afwijken van hetgeen u heeft opgegeven, nemen wij contact met u op.

  2.3 Voor MKMT groepen geldt een alternatief tarief, na de eerste vier lessen wordt het gangbare tarief gehanteerd. 

3. Lessen en lesuitval 

  3.1 De lesuitval wordt tijdig op twitter gemeld op account: @geentennisles en worden gestuurd dmv. een WhatsApp lijst. 

  3.2 Mocht u verhinderd zijn een les bij te wonen, verzoeken wij u dit te melden bij de trainer, Stan Naaktgeboren (0625159332). Bij verhindering is de les voor eigen rekening, ook bij een eerste les uit een serie. 

  3.3 Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. 

  3.4 In geval van ziekte en/of kort durende blessures vindt er geen restitutie plaats. 

  3.5 In geval van verhuizing en/of langdurige blessure (mits er een doktersverklaring kan worden overlegd) van de lesser vindt alleen restitutie van lesgeld plaats indien de plaats wordt ingenomen door een andere betalende lesser. 

  3.6 Als lessen uitvallen door afwezigheid van de trainer wordt een vervangende trainer ingezet of wordt er een vervangende datum vastgesteld. 

  3.7 Indien door weersomstandigheden de les niet door kan gaan worden de eerste drie lessen ingehaald in de daarvoor aangegeven inhaalperiode, aan het eind van het seizoen.

4. Schade 

  4.1 Stan Tennis Academie Noord is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures opgelopen tijdens de lessen, tenzij ernstige nalatigheid van de trainer kan worden aangetoond. 

  4.2 Stan Tennis Academie Noord is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of het verloren gaan van goederen van lessers. 

5. Betaling 

  5.1 Betaling van de lessen wordt voorafgaand aan de lesperiode voldaan door middel van een betaalverzoek. Voor de betaling wordt altijd een begeleidende mail gestuurd met uitleg over de betaling.

  5.2 Door u in te schrijven gaat u een verbintenis aan met Stan Tennis Academie Noord. Mits u wordt ingedeeld gaat u met uw inschrijving een betaalverplichting aan.

6. Overige 

  6.1 Waarin dit regelement niet voorziet, beslist Stan Tennis Academie Noord.