Voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Iedere lesser moet lid zijn van de vereniging, met uitzondering van de lessen bij Tennishal Ulrum en is voor het lidmaatschap contributie verschuldigd.

1.2 STAN is niet aansprakelijk voor het afsluiten van een lidmaatschap bij de desbetreffende vereniging.

1.2 Lessen kunnen alleen gevolgd worden, indien een volledig ingevuld en ondertekend inschrijf-formulier via de website is ingeleverd bij Stan Tennis Academie Noord.

1.3 Door het opsturen van een inschrijf-formulier gaat u met Stan Tennis Academie Noord een verbintenis aan die loopt tot het einde van het seizoen (april t/m oktober of oktober t/m maart).

1.4 U zorgt zelf voor gepaste kleding, schoenen en een racket. Alleen tijdens MKMT lessen zorgt Stan Tennis Academie Noord voor de rackets. Stan Tennis Academie Noord zorgt voor de ballen.

 

2. Groepen en indelingen

2.1 De indeling van de groepen wordt bepaald door Stan Tennis Academie Noord.

2.2 De prijs van de tennislessen is afhankelijk van de groepsgrootte. Mocht deze meer dan één persoon afwijken van hetgeen u heeft opgegeven, nemen wij contact met u op.

2.3 Voor MKMT groepen geldt een alternatief tarief, na de eerste vier lessen wordt het gangbare tarief gehanteerd.

2.4 Uiterlijk een week voor de trainingen beginnen zal de indeling bekend worden gemaakt.

 

3. Lessen en lesuitval

3.1 De lesuitval wordt tijdig via de WhatsApp lijst gemeld. De lesser is zelf verantwoordelijk om het telefoonnummer van de trainer in de telefoon op te slaan.

3.2 Mocht u verhinderd zijn een les bij te wonen, verzoeken wij u dit te melden bij de trainer, Stan Naaktgeboren (0625159332). Bij verhindering is de les voor eigen rekening, ook bij een eerste les uit een serie.

3.3 Zonder tegenbericht gaat de les altijd door.

3.4 In geval van ziekte en/of kortdurende blessures vindt er geen restitutie plaats.

3.5 In geval van verhuizing en/of langdurige blessure (mits er een doktersverklaring kan worden overlegd) van de lesser vindt alleen restitutie van lesgeld plaats indien de plaats wordt ingenomen door een andere betalende lesser.

3.6 Als lessen uitvallen door afwezigheid van de trainer wordt een vervangende trainer ingezet of wordt er een vervangende datum vastgesteld.

3.7 Indien door weersomstandigheden, regels vanuit de landelijke overheid bijvoorbeeld bij een pandemie de les niet door kan gaan worden dan is de eerste les voor de rekening van de klant, 2e voor de tennisschool, 3e rekening klant, etc. met in de zomer een maximum van 2 lessen inhaal en in de winter 3 lessen. Deze lessen worden ingehaald in de daarvoor aangegeven inhaalperiode, aan het eind van het seizoen.

3.8 Een eenmaal begonnen les, die om welke reden dan ook, wordt afgebroken, wordt als geleverd beschouwd. Indien een praktijkles door onwerkbaar weer of door de slechte toestand van de baan uitvalt, heeft de leraar het recht op hetzelfde uur een alternatieve les te leveren. Een vervangen praktijkles wordt in dit geval niet ingehaald.

 

4. Schade

4.1 Stan Tennis Academie Noord is niet aansprakelijk voor ongevallen en blessures opgelopen tijdens de lessen, tenzij ernstige nalatigheid van de trainer kan worden aangetoond.

4.2 Stan Tennis Academie Noord is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of het verloren gaan van goederen van lessers.

 

5. Betaling

5.1 Betaling van de lessen wordt voorafgaand aan de lesperiode voldaan door middel van een betaalverzoek. Voor de betaling wordt altijd een begeleidende mail gestuurd met uitleg over de betaling.

5.2 Door u in te schrijven gaat u een verbintenis aan met Stan Tennis Academie Noord. Mits u wordt ingedeeld gaat u met uw inschrijving een betaalverplichting aan.

 

6. Overige

6.1 Waarin dit regelement niet voorziet, beslist Stan Tennis Academie Noord in redelijke maat.